GRAD

  • GRAD
  • GRAD
  • GRAD
  • GRAD
  • GRAD
  • GRAD
Autor i director (Autor y director):
Hadi Kurich
Coautora i productora (Coautora y productora):
Ana Kardelis
Traducció, revisió i correcció del text (Traducción, revisión y correción del texto) :
Vigor Kurich, Stribor Kuric
Reparto: 
Hadi Kurich
Ana Kurich
Escenografia (Escenografía):
Hadi Kurich
Vestuari (Vestuario):
Ana Kardelis
Música:
Vigor Kurich
Vídeo (Video):
Aplison S.L.
Fotografia (Fotografía):
V&S
Tècnic (Técnico):
Stribor Kurich
Producción: 
(Producció) Teatro de la Resistencia S.L.

Subvenció (Subvención) 2019: 11.896€ - Institut Valencià de Cultura

Sinopsis: 

(Sinopsi) 

LA INTRODUCCIÓ D'ANA I HADI KURICH

Han passat quasi trenta anys de les nostres noces, vint-i-huit anys del desmembrament de Iugoslàvia i més de vint-i-cinc anys des d’OPUS PRIMUM, el primer espectacle de la nostra companyia: Teatre de la Resistència. Des de l'estrena d’OPUS PRIMUM no hem tornat a tocar el tema de la guerra. La principal raó que ens va portar a prendre aquesta decisió va ser el temor a un possible encasellament professional i personal. Molts dels artistes procedents de zones en conflicte es veuen abocats a parlar sol i exclusivament de la guerra durant tota la seua carrera professional i nosaltres vam voler evitar-ho.

Volíem respirar lliurement i deixar la guerra arrere per a no sentir-nos encadenats a la seua nefasta existència. Ho vam aconseguir, i així ens vàrem curar de les ferides. L'art teatral i la bona gent al nostre voltant ens han ajudat a superar el dolor i la ràbia.

No obstant això, veiem que els conflictes armats en llocs com Síria, Líbia o l'Iraq han empitjorat en els darrers anys. En tot conflicte hi ha persones que s'oposen a l'enfrontament i, sobretot, a l'odi feroç que brolla i s'aviva entre ètnies o religions. Aquestes persones es veuen obligades a desplaçar-se, a buscar un clima millor per a poder restablir les seues vides, encara que això signifique desarrelar-se i buscar una nova llar. Just el que ens ha passat a nosaltres. I a vegades, un es pregunta: Hi ha alguna cosa que podríem comunicar al món amb aquesta tremenda experiència que ens ha tocat viure i superar? GRAD és l'espectacle que dóna respostes a aquesta pregunta.

 

LA INTRODUCCIÓN DE ANA Y HADI KURICH

Han pasado casi treinta años de nuestra boda, veintiocho años del desmembramiento de Yugoslavia y más de veinticinco años desde OPUS PRIMUM, el primer espectáculo de nuestra compañía: Teatro de la Resistencia. Desde el estreno de OPUS PRIMUM no hemos vuelto a tocar el tema de la guerra. La principal razón que nos llevó a tomar esta decisión fue el temor a un posible encasillamiento profesional y personal. Muchos de los artistas procedentes de zonas en conflicto se ven abocados a hablar solo y exclusivamente de la guerra durante toda su carrera profesional y nosotros quisimos evitarlo.

Queríamos respirar libremente y dejar la guerra atrás para no sentirnos encadenados a su nefasta existencia. Lo conseguimos, y así nos curamos de las heridas. El arte teatral y la buena gente a nuestro alrededor nos han ayudado a superar el dolor y la rabia.

No obstante, vemos que los conflictos armados en lugares como Siria, Libia o Irak se han recrudecido en los últimos años. En todo conflicto hay personas que se oponen al enfrentamiento y, sobre todo, al odio feroz que brota y se aviva entre etnias o religiones. Estas personas se ven obligadas a desplazarse, a buscar un clima mejor para poder reestablecer sus vidas, aunque eso signifique desarraigarse y buscar un nuevo hogar. Justo lo que nos ha pasado a nosotros. Y, a veces, uno se pregunta: ¿Hay algo más que podríamos comunicar al mundo con esta tremenda experiencia que nos ha tocado vivir y superar? GRAD es el espectáculo que da respuesta a esta pregunta.